logo

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

1. Zawiadomienie o I Zjeździe Absolwentów, „Pszczelarstwo” 1955, nr 7, s.6.


2. Informacja o naborze do Państwowego Liceum Pszczelarskiego oraz rocznej szkoły pszczelarskiej. „Pasieka” 1946, nr 7-8, s.158-159.

3. Dziesięciolecie Pszczelej Woli, „Pszczelarstwo” 1955, nr 11, s16-17.

4. Wawryn Tadeusz, 15- lecie PTP w Pszczelej Woli, „Kompres” 2006, nr 8, s. 12.

5. Strachalska J., Piękny dzień Pszczelej Woli, „Pszczelarstwo” 1961, nr 8, s.3-4.

6. Wawryn Tadeusz, 20 lat działalności Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli, „Pszczelarstwo” 1965, nr 9, s.1-3.

7. Po zjeździe absolwentów Technikum Pszczelarskiego, „Pszczelarstwo” 1965, nr 12, s.11.

8. Nigdy nie zapomnimy naszych profesorów, „Pszczelarstwo” 1965, nr 9, s.5-7.

9. Wojtacki Mieczysław, Na 25-lecie Pszczelej Woli, „Pszczelarstwo” 1970, nr 9, s.9-10.

10. Wojtacki Mieczysław, Gdy jubilatem jest szkoła i dyrektor, „Pszczelarstwo” 1974, nr 9, s.5-7.

11. Janik Mieczysław, W 35 rocznicę powstania Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli,

„Pszczelarstwo” 1981, nr 2, s.2.

12. Marcinkowski Jerzy, Byłem uczniem Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli, „Pszczelarstwo” 1980, nr 10, s.14.

13. Janik Mieczysław, Z perspektywy 40- lecia Państwowego Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli, „Pszczelarstwo” 1985, nr 5-6, s.2 – 3.

 

14. Grochowska Katarzyna, Technikum w Pszczelej Woli ma 40 lat, „Pszczelarstwo” 1986, nr 2, s.2-4.

15. Wojtacki Mieczysław, Migawki ze zjazdu absolwentów, „Pszczelarstwo” 1991, nr1 ,s.2.

16. X Zjazd Absolwentów Technikum Pszczelarskiego, Pszczelarstwo” 2000 nr 10, s. 2.

17. Takie spotkania są potrzebne, „Pszczelarz Polski 2001, nr 4, s.5-6.

 

18. Kowalczyk Beata, Szabat Monika, Wspomnień czar. Zjazd Absolwentów, „Pszczelarz Polski” 2005, nr 11, s.17.

19. Trzybiński Sławomir, Wspomnienie naszych patronów, „Pszczelarz Polski” 2007, nr 5, s.24-25.

Ważne linki
Kategorie