logo

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Technikum agrobiznesu

Technikum agrobiznesu jest propozycją dla tych, którzy interesują się  produkcją rolną, organizowaniem dystrybucji i sprzedaży produktów rolnych, ich promocją i reklamą, oceną jakości i opłacalności tychże produktów, doboru właściwego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych. Wiedza uzyskana w szkole pozwoli na  sprawne organizowanie  i wykonywanie prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem, obsługą pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzenie marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych czy prowadzenie dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

 

Technik agrobiznesu realizuje czynności związane z produkcją rolną, organizowaniem dystrybucji i sprzedaży produktów rolnych, ich promocją i reklamą, oceną jakości i opłacalności tychże produktów, doboru właściwego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;
2) obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
3) organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem;
4) prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;
5) prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: pszczelarz, technik pszczelarz.
Przydatna jest wiedza i umiejętności z pogranicza ekonomii, rolnictwa, marketingu, zarządzania, finansów i rachunkowości oraz prawa.
Wskazana jest umiejętność obsługi komputera i znajomość języków obcych.

Kariera zawodowa:
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkcji lub przetwórstwa żywności.

Praca polega głównie na współpracy z innymi ludźmi.
Ważna jest koncentracja i podzielność uwagi.
Twoja praca będzie wymagać odpowiedzialności za pracę innych ludzi i za ich bezpieczeństwo. Powinieneś posiadać zdolności organizacyjne.
Konieczna jest umiejętność szybkiego i trafnego podejmowania decyzji.

Warunki pracy:
Będziesz pracować zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na otwartej przestrzeni w różnych porach roku, także w niesprzyjających warunkach pogodowych.
Będziesz pracować przeciętnie 8–9 godzin dziennie. Godziny pracy będą w zasadzie stałe. Pracę wykonuje się w dzień. Będziesz pracować w ciągłym ruchu lub na siedząco.

Ważne linki
Kategorie