logo

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Szkolenie: Kurs inseminacji matek pszczelich

  • Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie we współpracy z Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli organizuje rokrocznie kurs inseminacji matek pszczelich, który będzie obejmować część podstawową, konsultacyjną i egzamin. Kurs organizowany jest w maju/czerwcu po wcześniejszym zebraniu grupy chętnych (max. 15 osób).
  • Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które odbyły kurs podstawowy i co najmniej roczną praktykę inseminacji w pasiece, bądź też opanowały umiejętność inseminacji jako ekstern.
  • Od uczestników kursu podstawowego nie wymaga się posiadania własnego sprzętu do unasieniania matek pszczelich, natomiast osoby przystępujące do egzaminu muszą przywieźć własny aparat do unasieniania matek pszczelich oraz pięć matek nieunasienionych do ćwiczeń lub zakupić je na miejscu (po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami).

 

 

Zajęcia prowadzi doświadczona kadra Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie we współpracy z Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli

Prosimy o zgłaszanie się osób zainteresowanych bezpośrednio do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Szkolenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

Szkolenie: Agroturystyka jako działalność pozarolnicza

Program szkolenia obejmuje:

  • wykłady z zakresu podstaw turystyki wiejskiej, prawnych uwarunkowań działalności agroturystycznej
  • organizacji pobytu turystów ćwiczenia dotyczące praktycznego urządzania zagrody wiejskiej dla potrzeb agroturystyki żywienia w agroturystyce, prowadzenia dokumentacji obsługi ruchu turystycznego

Zajęcia prowadzi doświadczona kadra Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli
Z naszej oferty mogą korzystać wszyscy zainteresowani prowadzeniem w przyszłości tej formy działalności pozarolniczej.

Szkolenie: Miód w kuchni

Program szkolenia obejmuje:

  • wykłady z zakresu znaczenia kulinarnego i odżywczego miodu pszczelego, zastosowania produktów pszczelich w kosmetyce oraz zasad nakrywania stołu.
  • ćwiczenia dotyczące praktycznego wykorzystania miodu w sporządzaniu zimnych i gorących przekąsek, zup i drugich dań, ciast, napoi, koktajli oraz nalewek.

Zajęcia prowadzi doświadczona kadra Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli

Program przewiduje także uroczystą degustację przygotowanych potraw.
Z naszej oferty mogą korzystać uczniowie, rodzice, nauczyciele
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Zapraszamy do Pszczelej Woli!

Ważne linki
Kategorie