logo

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Pasieka dla absolwenta

Nowy projekt w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli.

„Pasieka dla absolwenta” – pod takim hasłem rozpoczyna się w roku szkolnym 2009/10 realizacja projektu promującego najlepszych uczniów jedynego w Polsce Technikum Pszczelarskiego. Opracowane zostały zasady udziału oraz nagradzania młodzieży biorącej udział w projekcie. O wdrażaniu projektu i jego zasadach zostali powiadomieni uczniowie oraz rodzice podczas śród semestralnego zebrania
rodziców. Dyrektor Szkoły zatwierdził regulamin nagradzania najlepszych uczniów kończących Technikum Pszczelarskie. Nagrodą za bardzo dobre wyniki nauczania, zdobytą wiedzę praktyczną,
wzorowe zachowanie i frekwencję jest PASIEKA. Szczegóły określa regulamin. To jeden z wielu argumentów, nad, którymi zastanawiać się będą młodzi ludzie przed podjęciem nauki w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli. Być może z każdym rokiem będzie przybywać więcej absolwentów i pasiek.

 

Pierwsze rodziny pszczele trafią do absolwenta Technikum Pszczelarskiego.

Po raz pierwszy w 65 letniej historii Technikum Pszczelarskiego realizowany jest pilotażowy projekt „PASIEKA DLA ABSOLWENTA” nagrodą dla najlepszych adeptów pszczelarstwa są rodziny pszczele.
30 kwietnia podczas pożegnania uczniów klas maturalnych kończących edukację w naszej szkole na wniosek Komisji Pszczelarskiej Dyrektor ZSR CKP Mirosław Worobik wręczył dyplom Przemysławowi Chmielukowi uczniowi klasy IV Technikum Pszczelarskiego. Przemek otrzyma także 5 rodzin pszczelich.
Jest to nagroda za największe postępy w zdobywaniu wiedzy pszczelarskiej oraz zaangażowanie w pracę Młodzieżowego Koła Pszczelarzy. Projekt realizowany będzie w kolejnych latach, a następni uczniowie kończący Technikum Pszczelarskie mają szanse na podobne nagrody już za rok.

Ważne linki
Kategorie