logo

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych szkół dla dorosłych. Proponujemy Państwu trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Nauka prowadzona jest w systemie zaocznym (zjazdy weekendowe raz w miesiącu). Organizujemy egzaminy maturalne, wydajemy zaświadczenia o pobieraniu nauki dla ZUS-u  i innych instytucji. Jednocześnie mogą Państwo uczestniczyć w naszych kursach i zdobywać kwalifikacje w zawodzie technik pszczelarz, technik rolnik oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Potrzebne dokumenty:

– świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum

– podanie do szkoły oraz kwestionariusz osobowy (druki do pobrania w zakładce Rekrutacja na naszej stronie internetowej)

– 1 zdjęcie

– ksero dowodu osobistego

Zapraszamy!

zaliczenia! 1 semestr (2018/2019)

 matematyka

 Zaliczenie I semestru z matematyki

język angielski

geografia

( dwie prace)

 1. Kształt i rozmiary Ziemi· ( poglądy na kształt Ziemi)
 2. Atmosfera. Skład i budowa atmosfery

język polski

historia

 1. Postanowienia traktatu wersalskiego (28.06.1919r.).
 2. Zamach majowy i rządy sanaji (12.05.1926).
 3. Polska w przededniu II wojny światowej (pakt Ribbentrop – Mołotow, polityka zagraniczna Polski, sojusznicy Polski).

wos

 1. Podstawy i zasady ustroju RP (konstytucja 1997).
 2. Pojęcie prawa i norm prawnych.
 3. Dlaczego warto iść na wybory?

biologia

(dwa tematy do wyboru)

 1. Biotechnologia – tradycyjne metody w nowoczesnym świecie.
 2. Budowa DNA i RNA.
 3. Mutacje genetyczne – przyczyny i skutki.

chemia

 1. Środki czystości, a środowisko przyrodnicze.
 2. Dodatki do żywności – ich funkcje, znaczenie i konsekwencje stosowania.

fizyka

 Zaliczenie I semestru z fizyki

podstawy przedsiębiorczości

 1. Role społeczne i rodzaje zachowań.
 2. Komunikacja społeczna.
 3. Konflikty i ich rozwiązywanie.
 4. Techniki manipulacyjne w negocjacjach.

Ważne linki
Kategorie