logo

PolishEnglishGermanKazakhUkrainianRussian

 W programie:      godz. 10.00 •    spotkanie z Dyrektorem Szkoły •    prezentacja oferty edukacyjnej •    kabaret •    koncert zespołu Apis •    występ zespołu wokalno-instrumentalnego •    pokazy sportowe   po spotkaniu, do godz. 13.00 Zwiedzanie Pszczelej Woli, w tym: •    pokazy kulinarne •    degustacja miodów i 
Read more
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. Projekt realizowany był w naszej szkole od kwietnia 2018 roku do grudnia 2018 roku. Księgozbiór biblioteki 
Read more
Projekt e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL)        Nasza szkoła została wybrana i bierze udział w innowacyjnym projekcie pn.: PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW” we współpracy z Fundacją Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie 
Read more
Projekt AIESEC 2014 Raz już kolejny, przestaliśmy liczyć który, miniony tydzień stanowił dla wszystkich klas uczących się w Pszczelej Woli sposobność do ubogacenia swojego praktycznego warsztatu językowego oraz ekspansji widnokręgu kulturowego – a to za sprawą kolejnej edycji programu AIESEC, którego koleją losu przyfrunęły do 
Read more
  Czesław Miłosz tematem projektu klasowego w naszym gimnazjum!   Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku twórczego Czesława Miłosza dla dziedzictwa narodowego i światowego, ogłosił rok 2011 Rokiem Czesława Miłosza. Uczniowie klasy II gimnazjum postanowili włączyć się w obchody Roku Czesława Miłosza. To 
Read more
Projekt „Moje ambicje – moja przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Celem ogólnym Projektu jest rozwój kompetencji kluczowych 
Read more
Informacja o zajęciach pozalekcyjnych  w ramach Projektu „Edukacja równych szans”   realizowanego przez Powiat Lubelski na podstawie umowy nr 86 POKL.09.01.02-06-346/08 zawartej w dniu 2 lutego 2009r. z Samorządem Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Read more
„TWÓJ SUKCES W TWOICH RĘKACH ” Projekt realizowany w ramach POKL Priorytet IX, Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 1. Cel projektu Obecnie szkolnictwem zawodowym interesuje się mniej uczniów, a jego jakość jest niższa od szkolnictwa ogólnokształcącego zaś rynek pracy potrzebuje specjalistycznej kadry 
Read more
W roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła uczestniczyła w międzynarodowym projekcie „Wędrówki z bocianem po Polsce”. Polegał on na prezentacji wybranego miejsca w Polsce w utworzonym przez siebie blogu. Z naszej szkoły w projekcie uczestniczyły klasy: kl. I a gimnazjum prezentowała Pszczelą Wolę: pszczelawola.blogspot.com/ kl. I a 
Read more
Edukacja kluczem Twojego Sukcesu Od 1 lutego 2009r. do 31 stycznia 2010r. w  Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli jest prowadzony projekt „Edukacja kluczem Twojego sukcesu” – realizowany przez Powiat Lubelski na podstawie umowy nr 86 POKL.09.01.02-06-346/08 
Read more
Ważne linki
Kategorie